preloder

Pricing

GÓI CHỤP TẠI STUDIO (1 NGÀY)
10.000.000 VNĐ
– Bộ ảnh được thực hiện tại toàn bộ không gian của 35MM Creative Space
– 1 váy cưới tự chọn
– Trang điểm, làm tóc trong ngày chụp
– 1 album thiết kế chất lượng cao 25x25cm, gồm 20 tờ
– 1 ảnh ép gỗ kích thước 60x90cm
– 2 ảnh để bàn ép gỗ kích thước 15x21cm
 
GÓI NỘI THÀNH HÀ NỘI (1 NGÀY)
14.000.000 VNĐ
– Khách hàng được chọn 2-3 điểm chụp trong nội thành Hà Nội
– 2 váy cưới tự chọn
– Trang điểm, làm tóc trong ngày chụp
– 1 album thiết kế chất lượng cao 25x25cm, gồm 20 tờ
– 1 ảnh ép gỗ kích thước 60x90cm
– 5 ảnh để bàn ép gỗ kích thước 15x21cm
 
GÓI CÁC TỈNH NGOẠI THÀNH HÀ NỘI (1 NGÀY)
16.000.000 VNĐ
– Khách hàng được chọn một trong các điểm ngoại thành Hà Nội như Ba Vì, Tam Đảo, Sóc Sơn, Đại Lải…
– 2 váy cưới tự chọn
– Trang điểm, làm tóc trong ngày chụp
– 1 album thiết kế chất lượng cao 25x25cm, gồm 20 tờ
– 1 ảnh ép gỗ kích thước 60x90cm
– 2 ảnh để bàn ép gỗ kích thước 20x30cm
– 5 ảnh để bàn ép gỗ kích thước 15x21cm
GÓI CÁC TỈNH MIỀN BIỂN, MIỀN NÚI PHÍA BẮC (2-3 NGÀY)
18.000.000 VNĐ
– Khách hàng được chọn một trong các điểm du lịch phía Bắc như: Hạ Long, Cô Tô, Mộc Châu, Sapa…
– 2 váy cưới tự chọn
– Trang điểm, làm tóc trong ngày chụp
– 1 album thiết kế chất lượng cao 25x25cm, gồm 20 tờ
– 1 ảnh ép gỗ kích thước 60x90cm
– 2 ảnh để bàn ép gỗ kích thước 20x30cm
– 5 ảnh để bàn ép gỗ kích thước 15x21cm
GÓI CÁC TỈNH DU LỊCH DỊCH VỤ TỪ MIỀN TRUNG TRỞ VÀO (2-3 NGÀY)
20.000.000 VNĐ
– Khách hàng được chọn một trong các điểm du lịch dịch vụ như: Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc…
– 2 váy cưới tự chọn
– Trang điểm, làm tóc trong ngày chụp
– 1 album thiết kế chất lượng cao 30x30cm, gồm 20 tờ
– 1 ảnh ép gỗ kích thước 60x90cm
– 2 ảnh để bàn ép gỗ kích thước 20x30cm
– 5 ảnh để bàn ép gỗ kích thước 15x21cm