PREWEDDING PRICELIST

GÓI CHỤP TẠI STUDIO (1 NGÀY)

VND 10.000.000

 • – Bộ ảnh được thực hiện tại toàn bộ không gian của 35MM Creative Space
 • – 1 váy cưới tự chọn
 • – Trang điểm, làm tóc trong ngày chụp
 • – 1 album thiết kế chất lượng cao 25x25cm, gồm 20 tờ
 • – 1 ảnh ép gỗ kích thước 60x90cm
 • – 2 ảnh để bàn ép gỗ kích thước 15x21cm

Contact

GÓI NỘI THÀNH HÀ NỘI (1 NGÀY)

VND 14.000.000

 • – Khách hàng được chọn 2-3 điểm chụp trong nội thành Hà Nội
 • – 2 váy cưới tự chọn
 • – Trang điểm, làm tóc trong ngày chụp
 • – 1 album thiết kế chất lượng cao 25x25cm, gồm 20 tờ
 • – 1 ảnh ép gỗ kích thước 60x90cm
 • – 5 ảnh để bàn ép gỗ kích thước 15x21cm

Contact

GÓI CÁC TỈNH NGOẠI THÀNH HÀ NỘI (1 NGÀY)

VND 16.000.000

 • – Khách hàng được chọn một trong các điểm ngoại thành Hà Nội như Ba Vì, Tam Đảo, Sóc Sơn, Đại Lải…
 • – 2 váy cưới tự chọn
 • – Trang điểm, làm tóc trong ngày chụp
 • – 1 album thiết kế chất lượng cao 25x25cm, gồm 20 tờ
 • – 1 ảnh ép gỗ kích thước 60x90cm
 • – 2 ảnh để bàn ép gỗ kích thước 20x30cm
 • – 5 ảnh để bàn ép gỗ kích thước 15x21cm

Contact

GÓI CÁC TỈNH MIỀN BIỂN, MIỀN NÚI PHÍA BẮC (2-3 NGÀY)

VND 18.000.000

 • – Khách hàng được chọn một trong các điểm du lịch phía Bắc như: Hạ Long, Cô Tô, Mộc Châu, Sapa…
 • – 2 váy cưới tự chọn
 • – Trang điểm, làm tóc trong ngày chụp
 • – 1 album thiết kế chất lượng cao 25x25cm, gồm 20 tờ
 • – 1 ảnh ép gỗ kích thước 60x90cm
 • – 2 ảnh để bàn ép gỗ kích thước 20x30cm
 • – 5 ảnh để bàn ép gỗ kích thước 15x21cm

Contact

GÓI CÁC TỈNH DU LỊCH DỊCH VỤ TỪ MIỀN TRUNG TRỞ VÀO (2-3 NGÀY)

VND 20.000.000

 • – Khách hàng được chọn một trong các điểm du lịch dịch vụ như: Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc…
 • – 2 váy cưới tự chọn
 • – Trang điểm, làm tóc trong ngày chụp
 • – 1 album thiết kế chất lượng cao 30x30cm, gồm 20 tờ
 • – 1 ảnh ép gỗ kích thước 60x90cm
 • – 2 ảnh để bàn ép gỗ kích thước 20x30cm
 • – 5 ảnh để bàn ép gỗ kích thước 15x21cm

Contact